Sekcja „GROCHÓW”

Sekcja „Grochów” została utworzona w  2014 r. przy Kole nr.4 Warszawa Praga Płd.

Zarząd Sekcji :

1. Przewodniczący – kol. Piotr Łapiński

2. V-ce przewodniczący – kol. Roman Walaszek

3. Skarbnik – kol.Zdzisław Kuśmierczuk

4. Sekretarz – kol. Stanisław Storma

5. Kapitan sportowy – kol. Marek Malinowski

6. Gospodarz – kol.Janusz Wojtyński

7. Członek – kol. Jacek Zawadzki

Proszę o propozycję patroli SSR.

Pozdrawiam 

 

Stanisław Storma